LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 29
Przed otynkowaniem stalowych elementów konstrukcyjnych budynku należy ich powierzchnię

A.
B.
C.
D.