LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 29
Na podstawie wymiarów podanych na rysunku oblicz powierzchnię ściany nośnej wewnętrznej w pokoju, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 2,90 m.
A.
B.
C.
D.