LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
Ile wiader zawierających po 25 kg tynku cienkowarstwowego akrylowego potrzeba do otynkowania dwóch ścian osłonowych budynku o wymiarach 12 m × 8 m każda, jeżeli jego zużycie wynosi 3,5 kg na 1 m2 powierzchni ściany?

A.
B.
C.
D.