LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 1
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 2NFD o wymiarach 25 cm × 12 cm × 13,8 cm potrzeba do wymurowania ściany o grubości 38 cm i wymiarach 3,5 m × 6 m.
A.
B.
C.
D.