LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 37
Nakład robocizny na wykonanie tynku o powierzchni 100 m2 wynosi 42 r-g. Oblicz koszt robocizny związanej z otynkowaniem ścian o powierzchni 450 m2, jeżeli stawka za 1 r-g wynosi 20,00 zł.

A.
B.
C.
D.