LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Urządzenia przedstawionego na rysunku używa się do
A.
B.
C.
D.