LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 33
Do tynków szlachetnych zalicza się tynki

A.
B.
C.
D.