LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Koszt wykonania 1 m2 tynku cementowo-wapiennego wynosi 15,50 zł, a przygotowanie 1 m2 podłoża pod tynk kosztuje 7,70 zł. Oblicz całkowity koszt otynkowania ścian o łącznej powierzchni 250 m2.

A.
B.
C.
D.