LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Koszt robocizny związanej z wykonaniem 1 m2 tynku mozaikowego wynosi 20,00 zł. Oblicz całkowity koszt wykonania (materiału i robocizny) tego tynku na ścianach o powierzchni 200 m2, jeżeli opakowanie (25 kg) tynku drobnoziarnistego kosztuje 150,00 zł, a jego zużycie wynosi 3 kg/m2.

A.
B.
C.
D.