LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Jak należy naprawić stare, łuszczące się tynki?

A.
B.
C.
D.