LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD29 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 4
Urządzenia przedstawionego na rysunku używa się do cięcia
A.
B.
C.
D.