LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 23
Sporządzając w aptece leki do oczu, za pomocą nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem (autoklaw) można wyjałowić

A.
B.
C.
D.