LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 17
Która grupa zawiera tylko postacie leku do stosowania zewnętrznego?

A.
B.
C.
D.