LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 31
Na rycinie przedstawiono mechanizm uwalniania substancji leczniczej
A.
B.
C.
D.