LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 33
Podczas sporządzania leku zgodnie z podaną receptą może wystąpić niezgodność polegająca na
A.
B.
C.
D.