LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 24
Przepuszczanie roztworu przez tkaninę o luźnej strukturze, np. watę, płótno, to

A.
B.
C.
D.