LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 48
Nazwa synonimowa kotrimoksazolu - chemioterapeutyku, to

A.
B.
C.
D.