LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
W farbach klejowych stosuje się spoiwo

A.
B.
C.
D.