LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Składnikami przyspieszającymi wysychanie farb są

A.
B.
C.
D.