LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Ciasto wapienne jest spoiwem farby

A.
B.
C.
D.