LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Neutralizacja podłoża polega na zmniejszeniu jego alkaliczności przy użyciu

A.
B.
C.
D.