LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny drzwi
A.
B.
C.
D.