LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 1
Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
A.
B.
C.
D.