LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 9
W leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy stosowane są przede wszystkim inhibitory pompy protonowej. Który z podanych leków należy do tej grupy farmakologicznej?

A.
B.
C.
D.