LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 37
Aby nadać określony kolor białej farbie emulsyjnej, należy do niej dodać

A.
B.
C.
D.