LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Do pomalowania schodów drewnianych, narażonych na duże natężenie ruchu i możliwość wystąpienia dużych zmian temperatury, należy zastosować

A.
B.
C.
D.