LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 11
Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.