LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 18
W celu obniżenia chłonności płyty gipsowo-kartonowej, przed przystąpieniem do pierwszego malowania, należy jej powierzchnię

A.
B.
C.
D.