LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Trójwarstwowym ekskluzywnym pokryciem dekoracyjnym, nawiązującym do antycznej techniki tynkowania, jest

A.
B.
C.
D.