LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 2
Do uzupełnienia bruzd powstałych po instalacji elektrycznej stosuje się

A.
B.
C.
D.