LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Do zagruntowania stolarki drewnianej, przed malowaniem techniką olejną, używa się

A.
B.
C.
D.