LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Przeciwwskazaniem do stosowania kodeiny jako leku przeciwkaszlowego jest

A.
B.
C.
D.