LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 9
Wycieranie się powłoki emulsyjnej może być spowodowane

A.
B.
C.
D.