LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 23
Zużycie farby olejnej do dwukrotnego pomalowania wynosi 0,3 l/m2. Ile potrzeba farby na dwukrotne pomalowanie lamperii o wysokości 2,00 m w pomieszczeniu magazynowym o wymiarach 5,0 x 5,0 m?

A.
B.
C.
D.