LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Która tapeta posiada wtopione pomiędzy warstwy papieru trociny?

A.
B.
C.
D.