LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Który rysunek oznacza tapetę bardzo odporną na szorowanie?
A.
B.
C.
D.