LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Jaki będzie koszt robocizny za wytapetowanie ściany o długości 20 m i wysokości 3 m, przy stawce 10 zł/m2?

A.
B.
C.
D.