LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Odklejający się bryt tapety należy

A.
B.
C.
D.