LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Czerwone lub fioletowe plamy na tapecie są objawem

A.
B.
C.
D.