LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 37
Prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co maksimum

A.
B.
C.
D.