LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 39
Synonimem nazwy leku przeciwhistaminowego o nazwie międzynarodowej dimenhydrynat, stosowanego w chorobie lokomocyjnej, jest

A.
B.
C.
D.