LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Działanie cytostatyczne merkaptopuryny wynika z tego, że jest ona

A.
B.
C.
D.