LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 48
Oblicz ilość kropli anyżowych, którą należy odważyć do sporządzenia 250,0 mieszanki zgodnie z R.P.
A.
B.
C.
D.