LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 48
Przedawkowanie alkaloidów tropanowych, występujących naturalnie w pokrzyku wilczej jagodzie, np. atropiny, może prowadzić do

A.
B.
C.
D.