LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 41
Recepta wystawiona przez lekarza pomocy doraźnej jest ważna

A.
B.
C.
D.