LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 49
Symbol "IB" umieszczony na recepcie oznacza, że leki są przeznaczone dla

A.
B.
C.
D.