LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 6
Białe lub bezbarwne podłoże dodawane do maści w celu jej utwardzenia, otrzymywane z ropy naftowej, to

A.
B.
C.
D.