LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 19
Stożkowate naczynie zaopatrzone w dolnej części w zawór spustowy, wykorzystywane w procesie ekstrakcji do otrzymywania wyciągów płynnych i nalewek, to

A.
B.
C.
D.