LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 43
Spośród wymienionych leków, zgodnie z przepisami, technik farmaceutyczny może samodzielnie sporządzać

A.
B.
C.
D.