LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 34
Oblicz ilość syropu, którą należy odważyć do wykonania leku według podanej recepty.
A.
B.
C.
D.